Dla Studentów i Absolwentów

 

Polskie Zakłady Lotnicze są firmą otwartą na młodych utalentowanych ludzi, którzy swoją pasją, zaangażowaniem i wysiłkiem są w stanie nie tylko zarazić innych, ale też wnieść konkretny wkład w rozwój firmy. 
 

 

Wiedza + Doświadczenie = DOBRY START

 

 

Studentów, którzy chcą poznać lepiej naszą firmę oraz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku, zapraszamy do składania aplikacji na Wakacyjny Program Praktyk Studenckich.

Stawiamy przede wszystkim na studentów, którzy są ambitni i chętni do nauki, o rozwiniętych zdolnościach interpersonalnych, potrafiących odnaleźć się w sytuacjach wymagających pracy zespołowej i kreatywnego podejścia do zadań.  

 

 

 

Naszym praktykantom zapewniamy:

 • płatną dwumiesięczną, wakacyjną praktykę studencką w różnych obszarach biznesowych firmy
 • wsparcie mentora
 • realizację ambicji edukacyjnych i zawodowych
 • doświadczenie w pracy przy ciekawych projektach

 

Tegoroczne praktyki będziemy organizować w poniższych obszarach firmy:

 

Lp.

Obszar

Zakres zadań:

 

1.

 

Zespół Archiwum Dokumentacji Technicznej 

i Aktowej

 • wykonywanie kopii dokumentacji normatywnej i eksploatacyjno – opisowej
 • przejmowanie i przechowywanie dokumentacji z komórek organizacyjnych Spółki
 • obsługa i wypożyczanie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej osobom upoważnionym i jej ewidencja

 

2.

 

Sekcja Logistyki Prac Startowych i Serwisu

 • wsparcie procesów kompletacji kitów produkcyjnych
 • praca przy obsłudze narzędziowo – przyrządowej
 • pomoc przy wprowadzaniu usprawnień w zakresie kompletacji         i obrotu komponentów lotniczych

 

3.

 

Sekcja Logistyki Montaży

 • pomoc w pracach logistycznych
 • udział w kompletacji procesów produkcyjnych
 • uczestnictwo w procesie przyjmowania dostaw detali, komponentów do produkcji

 

4.

 

Laboratorium Procesów Chemicznych iMetalurgicznych

 • zapoznanie z badaniami wykonywanymi w Laboratorium Metalurgicznym
 • współudział w wykonywaniu badania szybkości trawienia
 • przygotowywanie zgładów metalograficznych
 • udział w badaniach makro- i mikroskopowych                                

 

5.

 

Laboratorium Procesów Chemicznych                             i Metalurgicznych

 • zapoznanie z badaniami wykonywanymi w Laboratorium Chemicznym
 • współudział w wykonywaniu badania szybkości trawienia
 • przygotowywanie próbek do wykonywania badań chemicznych

 

6.

 

Sekcja Planowania

 • sporządzanie raportów
 • tworzenie oraz obsługa monitoringów pracy przy dokumentacji planistyczno-technologicznej,

 

7.

 

Sekcja Obsługi Procesu Obróbki Plastycznej

 • zapoznanie z procesami przeróbki plastycznej blach i profili
 • zaznajomienie się z zasadami oraz normami stosowanymi przy opracowywaniu procesów technologicznych dla części lotniczych
 • zapoznanie z parkiem maszynowym Wydziału Obróbki Plastycznej

 

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi praktykanci zostaną zapoznani z:

 • zakresem pracy w obszarze
 • instrukcjami obowiązującymi w obszarze
 • przepisami BHP i przeciwpożarowymi
 • Regulaminem Pracy
 • Kodeksem Etycznym Lockheed Martin
 • przepisami Bezpieczeństwa IT
 • zasadami zapobiegania uszkodzeniem ciał obcych (FOD)
 • przepisami Kontroli Eksportu
 • ustanowionymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wymagania Lockheed Martin

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury do dnia  10 maja 2019 r. poprzez uzupełnienie formularza aplikacyjnego znajdującego się w zakładce Kariera -> Rekrutacja -> Oferty pracy -> Praktyka studencka.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 17-743-13-48.

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone