Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/201/20202

               

   

Mielec, 2020-07-01

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

 

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Klej epoksydowy przewodzący w formie pasty
Dwuskładnikowy, przewodzący elektrycznie system klejów epoksydowych zaprojektowany w celu spełnienia wymagań MMM-A-1931, typ II. Spełnia lub przekracza wymagania MIS 23416 N/R

Potwierdzenie jakości

5,00

zestaw o pojemności 1 uncji 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-07-10

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone