Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/281/2018

Mielec, 2018-04-17

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Próbki do badań wytrzymałościowych i materiałowych oraz elemeny testowe w technologii LC z materiału:  Proszek sferoidalny Ti-6Al-4V, ziarno 63-106µm,  na podłożu:płyta Ti-6Al-4V gr. 5, AMS4928, (załącznik 1)

świadectwo jakosci

3,00

kpl.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Podkłady oraz proszek dostarcza Zamawiający.

 

6. Próbki oraz elementy testowe mają być wykonane wg. geometrii załącznika nr 1.   Elementy testowe mogą być wykonane w jednej z dwóch przedstawionych wersji, tj. "A lub B" - podać wycenę dla dwóch wersji.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”. Prosimy także o wypełnienie zakładki „Formularz klasyfikacji eksportowej dla dostawców”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-04-24

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT DOZ/287/2018

Mielec, 2018-04-18

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

                                  

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Pełnowęglikowy mikrofrez kulisty przeznaczony do obróbki stali, stali nierdzewnej, tytanu i stopów niklu z pokryciem z TIAlN lub inny równoważny, o wymiarach:
Średnica części roboczej d1 = 0,4 mm
Promień naroża r = 0,2 mm
Średnica części chwytowej d2 = 6 mm
Długość części roboczej l2 = 0,4 mm
Długość całkowita l1 = ~55 mm

świadectwo jakości / zgodności

5

szt.

2

Pełnowęglikowy mikrofrez kulisty przeznaczony do obróbki stali, stali nierdzewnej, tytanu i stopów niklu z pokryciem z TIAlN lub inny równoważny, o wymiarach:
Średnica części roboczej d1 = 0,6 mm
Promień naroża r = 0,3 mm
Średnica części chwytowej d2 = 6 mm
Długość części roboczej l2 = 0,6 mm
Długość całkowita l1 = ~55 mm

świadectwo jakości / zgodności

5

szt.

3

Pełnowęglikowy mikrofrez kulisty przeznaczony do obróbki stali, stali nierdzewnej, tytanu i stopów niklu z pokryciem z TIAlN lub inny równoważny, o wymiarach:
Średnica części roboczej d1 = 0,5mm
Promień naroża r = 0,25 mm
Średnica części chwytowej d2 = 6 mm
Długość części roboczej l2 = 0,5 mm
Długość całkowita l1 = ~55 mm

świadectwo jakości / zgodności

5

szt.

4

Pełnowęglikowy mikrofrez kulisty przeznaczony do obróbki stali, stali nierdzewnej, tytanu i stopów niklu z pokryciem z TIAlN lub inny równoważny, o wymiarach:
Średnica części roboczej d1 = 0,8mm
Promień naroża r = 0,4 mm
Średnica części chwytowej d2 = 6 mm
Długość części roboczej l2 = 0,8 mm
Długość całkowita l1 = ~55 mm

świadectwo jakości / zgodności

5

szt.

5

Frez cylindryczny typu AX-NV2 lub inne równoważne
Wymiary: ø12/12x97/26 mm
Gładkie krawędzie skrawające, dł. średnia z przewężeniem

świadectwo jakości / zgodności

1

szt.

6

Frez cylindryczny typu AX-NV2 lub inne równoważne
Wymiary: ø10/10x84/22 mm
Gładkie krawędzie skrawające, dł. średnia z przewężeniem

świadectwo jakości / zgodności

1

szt.

7

Frez cylindryczny typu AX-NV2 lub inne równoważne
Wymiary: ø8/8x72/19 mm
Gładkie krawędzie skrawające, dł. średnia z przewężeniem

świadectwo jakości / zgodności

1

szt.

8

Frez cylindryczny typu AX-NV2 lub inne równoważne
Wymiary: ø6/6x63/13 mm
Gładkie krawędzie skrawające, dł. średnia z przewężeniem

świadectwo jakości / zgodności

1

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać uzupełniony, podpisany i opieczętowany formularz „Oświadczenia o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-04-25

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Iwona Woźniak  tel. 725 990 032 email: iwona.wozniak@lmco.com

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone